Avís legal

AVÍS LEGAL D’ÚS DEL LLOC WEB

https://www.deldoloralaplenitud.com/

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, https://www.deldoloralaplenitud.com/, (en endavant, Lloc Web) l’ostenta: Maria Dolors Musté Jové, amb NIF: 39666813R, i les dades de contacte de la qual són:

Adreça:
Plaça General Prim, 2, Esc. A 1r 2a
43001 – Tarragona
Telèfon de contacte: 664533889
Email de contacte: colors@deldoloralaplenitud.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Del dolor a la plenitud per si mateix o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Del dolor a la plenitud.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Del dolor a la plenitud. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Del dolor a la plenitud a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Del dolor a la plenitud es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Del dolor a la plenitud es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Ultima modificació: 26 de juny 2023