Per al que pot ser útil per fer teràpia

by | 2 de setembre de 2022

És possible que estiguis experimentant dificultats per portar endavant la teva vida, pots estar deprimit, malalt, tenir problemes amb la teva parella o dificultats en la teva vida professional.

Pot ser que vulguis canviar alguna cosa o que no entenguis què t’està passant ni perquè.

Probablement, t’han ensenyat a confiar en el teu cervell i buscar solucions a nivell mental. El nostre cervell és una eina molt eficaç per sobreviure perquè té molts programes automàtics que serveixen per a això. Però també pot ser que tu vulguis alguna cosa més que sobreviure. Moltes vegades, el fet de respondre a programes automàtics/inconscients és l’origen dels problemes que volem evitar.

Des que naixem, cada experiència ens va marcant el camí del que és bo i del que és dolent per a nosaltres. També tenim memòries des de la concepció, de la forma en què vam poder venir al món i fins i tot portem la memòria d’experiències viscudes dels nostres avantpassats de fins a les set generacions anteriors.

Perquè tenim problemes doncs, si disposem de tanta experiència?

La resposta és senzilla, per al nostre inconscient no existeix el temps i tot està present i el que repetim són els problemes que no hem arribat a resoldre o que no s’han resolt dins del nostre sistema familiar. Necessitem sortir dels automatismes i utilitzar la nostra creativitat un cop haurem analitzat què és el que està passant, que estem repetint i quina creença o idea ho està alimentant.

Tenim dues fases per davant, una fase analítica en què el nostre cervell ens serà molt útil per identificar que és el que està passant exactament i després hem d’introduir un element creatiu que suposi un canvi adaptatiu favorable per a nosaltres. No n’hi ha prou identificant el que està passant o fer-ho conscient.

A més de no conèixer el temps, el nostre subconscient tampoc coneix la diferència entre el que és real i l’imaginari, entre el que és real i el simbòlic, això ens dona molt marge d’actuació en el qual podem generar processos nous que quedaran gravats com a nous automatismes més funcionals per a nosaltres.

Potser el nostre cervell és com un ordinador, però nosaltres no som màquines i podem aprofitar les noves oportunitats per fer-nos responsables de les nostres vivències i utilitzar el nostre poder personal per canviar allò que per a nosaltres no és adaptatiu.