DESCODIFICACIÓ DE SÍMPTOMES

Un símptoma físic és un excés o una carència de la norma fisiològica. Tot símptoma és, en primer lloc, un missatge, una informació, i en segon lloc una solució. Tota malaltia, tot símptoma, respon a una intenció positiva que cal descobrir. Un símptoma és una solució d'adaptació que hem d’aprendre a descobrir.

 El cos segueix les nostres instruccions conscients o inconscients, no té voluntat pròpia. Davant d’un òrgan malalt, la primera qüestió que ens hem de plantejar és la funció biològica d’aquest òrgan. Aquesta teràpia breu basada en el reconeixement del significat o sentit biològic dels símptomes t'ajuda a resoldre els conflictes que t’ocasionen problemes físics. 

Vomitar té una intenció positiva, quina? eliminar un aliment que pot ser nociu per a nosaltres, per exemple. El cos reacciona igual al que és real que al que és simbòlic, cal tenir-ho també en compte.

 Una inflamació té una intenció positiva: La inflamació té l’objectiu de restablir la homeostasi o equilibri biològic del cos i la recuperació dels teixits o cicatrització.

Al mateix temps que enterrem en l’inconscient el contacte amb una situació d’estrès que no hem pogut superar o solucionar, es crea un símptoma. L’inconscient biològic farà que un òrgan codifiqui el problema i se’n faci càrrec.

El cos està perfectament codificat i sana com a resultat de posar consciència i comprensió de la malaltia i modificar la visió.

Exemples de possibles serveis: Tractament d’al·lèrgies, trastorns digestius, dolors musculars i osteoarticulars, ansietat, estrés, fòbies, problemes de relació, dol per pèrdues, separacions, canvis d’etapa.

Aquesta és una teràpia breu i holística, perquè uneix el cos físic amb les emocions i creences i t’aporta noves comprensions.