Què és la decodificació biològica?

por | 9 de abril de 2023

T’explico breument i de forma comprensible aquest nou concepte per acostar-te a la salut i a la consciència simultàniament.

La decodificació biològica de malalties proposa un paradigma de base diferent sobre la definició de la malaltia. Ja sabem que a la mateixa cosa se la pot mirar des d’angles diferents.

La base teòrica de la decodificació biològica ens diu que la malaltia és una solució biològica a un problema no resolt. Davant d’un òrgan malalt, el primer que cal plantejar-se és quina és la funció biològica d’aquest òrgan. Tot símptoma o malaltia és un missatge, una informació i també una solució. Té una intenció positiva i és una solució d’adaptació a un fet exterior per evitar un estrès.

El problema que no hem pogut resoldre queda relegat en l’inconscient i és un òrgan el que el codifica i se’n fa càrrec i podem continuar funcionant. Aquesta reacció sorgeix sempre en un context precís, davant d’ una situació o entorn particular.

La decodificació proposa, doncs, que tota malaltia o símptoma arrenquen d’ un moment precís, un instant determinat que ha estat mal viscut, sobrevé un fet inesperat, amb contingut emocional, que es viu aïlladament, davant el qual no es troba solució. Hi ha un canvi amb conseqüències emocionals, fisiològiques i psicològiques.

El que provoca les nostres emocions no són els fets, sinó la idea que tenim de com són les coses o com haurien de ser. La nostra visió del món ens provocarà reaccions emocionals. La coloració emocional especificarà un tipus de conflicte i l’ òrgan del cos al qual li correspon la funció que s’ identifica com la solució.

El cas és que hi ha una emoció que ha quedat bloquejada, com una cristal·lització, i la teràpia ha de tornar el moviment a l’emoció, és a dir al que de per si és moviment, moció, per permetre-li retornar a l’exterior d’una forma o una altra., es tracta d’una descàrrega d’una expressió continguda o impressionada en qualsevol forma.

El dia en què apareix una solució adequada, ja sigui real, imaginària o simbòlica, perquè el cos les processa totes de la mateixa manera, el cos passarà de la fase d’estrès a la fase de reparació. De vegades el símptoma és la reparació i apareix un edema o inflamació.

La part pràctica està basada en la utilització de les tècniques de la Programació Neurolingüística. A un fet exterior li hem donat un sentit i no hem sabut resoldre el repte que suposava, podem localitzar aquest fet exacte i donar-li solució, resignificar-lo.

És canviant el significat dels fets de la nostra vida com arribem a evolucionar, a madurar com a persones. Així podem ser persones diferents després d’una malaltia, incorporant a la nostra vida aprenentatges a mesura que li donem un nou significat.

De vegades els conflictes no resolts, però també les solucions, es passen de generació en generació i també cal parar atenció a aquesta valuosa informació sobre els conflictes viscuts en la família.
La descodificació biològica treballa amb hipòtesis, no amb certeses. El que passa a l’interior d’una persona només ho sap ella mateixa.